Vill du förlägga praktik eller göra delar av ditt examensarbete hos oss?

Möjligheten att praktisera eller göra delar av ditt examensarbete är möjligt inom nedan verksamhetsområde:

  • Bygglovsverksamhet (vi prioriterar praktikanter som läser till bygglovshandläggare)
  • Fysisk planering
  • GIS-verksamhet
  • Mätningsverksamhet
  • Lantmäteri och fastighetsbildning
  • Miljöverksamhet
Förutsättningen för att vi ska kunna ta emot praktikanter eller exjobbare är att vi har tillgängliga resurser och lämpliga arbetsuppgifter.
 

Om oss

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är kommunens och miljö- och stadsbyggnadsnämndens verkställande funktion för planering, GIS-verksamhet och uppföljning av all fysisk verksamhet som berör markanvändning och byggande i kommunen. Vi ansvarar för tillsyn och rådgivning inom miljöbalksområdet och inom områdena livsmedel, tobak och receptfria läkemedel samt för kommunens strategiska miljöarbete och förmedlar kunskap om energieffektivisering.

Förvaltningen är indelad i sex avdelningar: miljö, plan, bygg, mät- och GIS, lantmäteri samt verksamhetsstöd. Idag arbetar cirka 70 personer på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. En bra arbetsmiljö och delaktighet för alla är en självklarhet för oss. Att värna om våra medarbetare och ge bra service har prioritet i vår vardag.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan!


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb