Spontanansökan Hässleholm Miljö AB

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som ägs av Hässleholms kommun. Bolaget tillhandahåller flera viktiga verksamheter, där samtliga fyller en funktion för ett välfungerande samhälle. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten (tidigare Hässleholms Vatten). Vi producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ger stöd för att privat- och företagskunder ska kunna effektivisera sin energiförbrukning. 

Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en förbättrad livsmiljö. Tillsammans räddar vi världen lite varje dag! Vi är ca 160 anställda och omsätter omkring 430 miljoner kronor årligen. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.hassleholmmiljo.se.

     

Den här annonsen riktar sig till dig som vill visa ditt intresse för Hässleholm Miljö AB genom att göra en spontanansökan. Annonsen är inte kopplat till någon befintlig tjänst utan är ett sätt för dig att visa ditt intresse för Hässleholm Miljö AB som arbetsgivare.

Hässleholm Miljö är en dynamisk arbetsplats där vi arbetar med stora frågor på vardagsnivå. Vi är inne i en utvecklande period med både interna förändringar och nya utmaningar i omvärlden. Vårt bolag består av flera olika verksamheter som alla bidrar till en bättre miljö. Tack vare bredden på verksamheten har även våra medarbetare vitt skilda kompetenser och är alla lika viktiga för att verksamhetens helhet ska fungera.

Vill du vara med och rädda världen lite varje dag? Kanske är du då nästa person att ta med dig värdefulla kunskaper in i företaget!

 
Välkommen med din spontanansökan!

Vi vill göra dig uppmärksam på att det inte finns några garantier för att bli kontaktad av oss när du gör en spontanansökan.

För att det ska bli smidigare att hantera just din ansökan kommer du senare att få svara på några frågor kopplat till din kompetens och ditt intresse.  

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb