Vill du rädda liv, egendom och miljö? Då kanske Brandman RiB, Räddningsman i beredskap, på någon av våra avdelningar i Hässleholm, Bjärnum, Hästveda, Tyringe, Sösdala eller Vinslöv skulle kunna vara något för dig! Brandman RiB benämndes tidigare deltidsbrandman.

Den här annonsen riktar sig till dig som vill visa ditt intresse för att arbeta som brandman RiB genom att göra en intresseanmälan. Annonsen är inte kopplad till någon ledig tjänst utan är ett sätt för dig att visa ditt intresse för framtida lediga tjänster.

Det här erbjuder vi dig!

Om du bedöms ha förutsättningar för att kunna bli anställd som brandman RiB kommer du att kallas till ett rullbandstest. Detta ger dig en möjlighet att se om du har konditionen som krävs eller om det är dags att börja träna mer för att bli brandman RiB i Hässleholms kommun.

Som brandman RiB har du beredskap i hemmet och eventuellt på ditt ordinarie arbete enligt schema. Beredskapen är fördelad på fyra olika lag där du ingår i ett av dessa. Du utrustas med personsökare och vid larm har du 5 minuter (10 minuter för Hässleholm) på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg till insatsen. I tjänsten ingår övning enligt schema, normalt 50 timmar/år, huvudsakligen på kvällstid. Någon gång per år sker övning på dagtid då man behöver vara ledig från sitt ordinarie arbete.

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge sjukvård i väntan på ambulans. Du kommer att ingå i en beredskapsgrupp om två till fem personer där alla har sin roll beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland sker det med förstärkning från andra räddningsenheter.

Vem är du?

Vi är intresserade av dig som har god fysik, fullgod syn och hörsel, är simkunnig samt har lägst körkortsbehörighet B. Du ska bo på aktuell ort, ha en fast anställning hos din ordinarie arbetsgivare, kunna hålla insatstiden samt kunna ha beredskap sju dygn (mån-sön) under en fyraveckorsperiod.

C-behörighet på körkortet är meriterande för tjänstgöring på avdelningarna i Bjärnum, Sösdala, Tyringe och Hässleholm. Om du inte har C-körkort ska detta införskaffas när arbetsgivaren kräver det. Ersättning för körkortskostnader betalas ut enligt avtal. För tjänstgöring på avdelningarna i Vinslöv och Hästveda krävs inte C-körkort.

När en ledig tjänst läggs ut måste du göra en ny ansökan. Om du går vidare i rekkryteringen blir du kallad till intervju och tester av din fysiska förmåga. Efter godkänd testdag sker även läkarundersökning med arbets-EKG.

Om du blir kallad till testdagen ska du ta med följande:

  • Simintyg, ifyllt och undertecknat av badmästare/badpersonal, att du klarat Guldbojen enligt Svenska livräddningssällskapets krav. Intyget får vara max ett år gammalt. Kontakta valfri badanläggning och avtala tid för att utföra simtestet.
  • Utdrag ur Polisens belastningsregister. Detta beställer du på polisens hemsida. Utdraget ska lämnas till räddningstjänsten i oöppnat kuvert.
  • Körkort som styrker din behörighet ska uppvisas.

Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.

Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.

Övrigt

Om du efter tester och intervju blir aktuell för anställning börjar du med att genomgå följande utbildningar:

- tre veckors grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib. Utbildningen är uppdelad på två veckor på MSB räddningsskola eller distansutbildning samt en vecka på räddningstjänsten. 

- fem dagars rök- och kemdykarutbildning. 

- en dags sjukvårdsutbildning (under helgtid)

- samt kan det tillkomma någon kvälls- alternativt helgutbildning.

Du måste delta i alla utbildningsmoment och vara ledig från ditt ordinarie arbete. Räddningstjänsten ersätter förlorad arbetsinkomst när du måste vara ledig från din huvudarbetsgivare.

Längre fram ska du genomgå ytterligare tre veckors Grib-utbildning på MSB räddningsskola.

Tänk även på att din ordinarie arbetsgivare måste godkänna att du arbetar som brandman RiB. Detta eftersom det kan innebära att du lämnar till arbete omedelbart vid larm samt måste kunna vara ledig för utbildning och övning vid behov. Vid anställning vill vi ha ett skriftligt godkännande från din arbetsgivare att du kan arbeta som brandman RiB.

I CV beskriver du din utbildnings- och arbetsbakgrund. I det personliga brevet ger du oss en bild om hur du är som person.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det inte finns några garantier för att bli kontaktad av oss när du gör en intresseanmälan.

När en tjänst blir ledig måste du söka igen för att vara med i rekryteringen.

Om oss

Räddningstjänsten Hässleholm är uppbyggd på förebyggande och operativ verksamhet där vi tillsammans arbetar för att skapa en trygg och säker kommun, både för invånare och besökare. Räddningstjänsten består av en heltidsstation i Hässleholm och beredskapsavdelningar i Hässleholm, Bjärnum, Hästveda, Tyringe, Sösdala och Vinslöv. Dessutom finns fyra stycken räddningsvärn som är placerade i Röke, Ballingslöv, Vittsjö och Emmaljunga.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunövergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, it, fiber, tillväxt och kommunikation, räddningstjänst samt ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vi undanber oss att bli kontaktad av annonsförsäljare.

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb